X

آزمونTOEFL Primaryچیست؟

کمپانی برگزار کننده آزمون ،ETSمی باشد. که نامی آشنا برای تمام زبان آموزان است.این کمپانی سالهاست آزمون تافلIBT  را برگزار می کند.

برگزاری آزمون رسمی تافل  کودکان جهت سنجش میزان یادگیری و آشنایی با نقاط ضعف و قوت زبان آموزان است.

مزایای ازمون:

ارزیابی کیفی آموزشی به همراه آنالیز زبان آموز و یافتن نقاط قوت و ضعف

ارائه کتب و مطالب کمک اموزشی با توجه به نمره و علاقه مندی هر زبان آموز به صورت فردی پس از آزمون در سایتLexile

مدرک با اعتبار بین المللی در سنین کودکان و نوجوانان

ثبت نام در مراکز آموزشی بین المللی مخصوص رده سنی نوجوانان( دبیرستان)

اطلاعات بیشتر دربارهTOEFL Primary :

آزمونهای تافلPrimaryبرای دانش آموزان بالای 8سال در نظر گرفته شده است، این آزمون ها بینشی واقعی از مهارت های ارتباطی انگلیسی دانش آموزان ارائه می دهد که در گرفتن بهترین تصمیمات و راهنمایی در مسیر موفقیت به شما کمک میکند.

آزمون تافلPrimaryدر حال حاضر در بیش از 50 کشور در سراسر دنیا در دسترس است.

باتوجه به تاریخچۀ طولانی و قابل اطمینان آزمون تافل، آزمون های تافلPrimaryبرای آزمون زبان از به روزترین شیوه ها استفاده می کنند که برای اهداف مورد نظرشان قابل قبول، قابل اعتماد و معتبر هستند. علاوه براین، نمرات تافلPrimaryبا سطوحCEFRتطابق داده می شوند تا موفقیت را با توجه به استاندارد بین المللی بسنجند و درک عمیق تری از سطوح مهارت انگلیسی دانش آموزان ارائه دهند.

انواع آزمون تافلPrimary:

Primary step 1

Primary step2

نمرات هر آزمون با سطوح چارچوب مرجع مشترک اروپایی(CEFR)تطبیق داده می­شود.

علاوه بر این، نمرات تافلPrimaryبا ارزیابی­هایMetaMetrics® Lexile ® نیز تطابق داده می­شود که به انتخاب کتاب مکمل برای سطح مناسب خواندن و بهبود مهارت خواندن انگلیسی دانش ­آموزان کمک می­کند.

آزمون تافلPrimary،در ساختار آزمونpaper، به لحاظ اجرا راحت و مناسب موسسات زبان است. این آزمون گزینۀ مناسبی برای مؤسسات وزبانی است که بین المللی آموزش می دهند و بین المللی مدرک می دهند.

معرفی سایت پشتیبان  MetaMetrics® Lexileتحت نظارت مستقیمETS:

بهترین راه بهبود توانایی خواندن انگلیسی دانش ­آموزان، روخوانی است. نمره­های تافلPrimary  و ارزیابی­هایLexile، یافتن کتاب‌های مناسب برای سطح خواندن را آسان‌تر می­کند.

هر گزارش نمره از تافلPrimaryشامل ارزیابیLexileمی­شود که تواناییزبان اموزان و سطح دشواری متن را در مقیاس یکسانی قرار می­دهد. استفاده از ارزیابی­هایLexile، سردرگمی انتخاب کتاب­های مناسب دانش آموزان را از بین می­برد.

کاربرد نمرات تافلPrimary:

به همراه مدرک تافل کمپانیETSگزارشی هم مختص هر زبان آموز صادر می کند که تحلیلی بر آزمون فرد است.

گزارشات نمره تافلPrimary ابزاری ارزشمند در جهت کمک به راهنمایی دانش آموزان و مدرسان و والدین است.

گزارشات شامل نمرات هر بخش، و درج نمره کل می باشد.

با توجه به تطابق نمرات با سطوحCEFR، بتوانند در مبنای بین المللی سطح واقعی خود را ببینند و برای پیشرفت اقدام کنند.همچنین با توجه به تطابق نمرات با ارزیابی هایLexile، انتخاب کتاب‌های مناسب سطح برای پیشرفت مهارت خواندن زبان انگلیسی توسط مربیان فراهم می شود.

مدارک و نمرات آزمون تافلPrimaryچه کاربردی برای موسسات زبان دارند؟

آزمونهای تافلPrimaryکاربردهای متعددی در موسسات زبان انگلیسی دارند که میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

امکان برگزاری آزمون تافل نوجوانان در مرکز شما فراهم میشود که اعتباری جهانی به مرکز و برنامه آموزشی شما می بخشد.

 

چگونگی اجرای آزمون های تافلPrimary:

برای برگزاری آزمونها در یزد آموزشگاه زبان دانیال با همکاری تافل نگار  این فرصت را برای تمام دانش آموزان استان فراهم نموده که ازمون بین المللی تافل را در کودکی و نوجوانی تجربه کنند.

 

مدارک آزمون تافلPrimaryاز کجا صادر میشود؟

مدارک آزمونpaperتافلPrimaryتوسط دفاترETS Preferred Networkصادر میشود.

زمان ارسال مدارک 40 الی 70 روز است .

چگونه می توان آزمون های تافلPrimaryرا سفارش داد؟

علاقمندان جهت ثبت نام و برگزاری آزمون در مرکز با شماره تلفن های مرکز تماس بگیرند.

دی ان ان