دانستنی های جالب در زبان انگلیسی پارت اول

*کلمه Goodbye در اصل از عبارتی در انگلیسی قدیم می‌آید که بدین ترتیب بود: God be with you. دانستنی های جالب در زبان انگلیسی پارت اول *به طور تقریبی ، در هر دو ساعت یک لغت جدید به زبان انگلیسی افزوده می شود و همه ساله حدود 4000 لغت نیز به این زبان بین المللی اضافه […]