آموزشگاه زبان دانیال 36239658-035

برنامه سالانه شروع دوره های مکالمه

بهار 1400

شروع ترم:14/15 فروردین

پایان ترم:12/13 خرداد

 

تاریخ های تعیین سطح:پنجشنبه آخر هر هفته

تعداد جلسات کلاس در هفته: دو جلسه

ملزومات مورد نیاز: لپ تاپ یا موبایل هوشمند- اینترنت

نحوه برگزاری دوره ها: بصورت آنلاین

برنامه کلاس ها: 19 جلسه (روزهای زوج یا فرد) 

جبرانی ها:2 جلسه

تابستان 1400

شروع ترم:24/25 خرداد

پایان ترم:5/6 مرداد

تاریخ های تعیین سطح:پنجشنبه آخر هر هفته

تعداد جلسات کلاس در هفته: سه جلسه

ملزومات مورد نیاز: لپ تاپ یا موبایل هوشمند- اینترنت

نحوه برگزاری دوره ها: بصورت آنلاین

برنامه کلاس ها: 19 جلسه (روزهای زوج یا فرد) 

جبرانی ها:

تابستان دو 1400

شروع ترم:16/17 مرداد

پایان ترم:29/30 شهریور

 

تاریخ های تعیین سطح:پنجشنبه آخر هر هفته

تعداد جلسات کلاس در هفته: سه جلسه

ملزومات مورد نیاز: لپ تاپ یا موبایل هوشمند- اینترنت

نحوه برگزاری دوره ها: بصورت آنلاین

برنامه کلاس ها: 19 جلسه (روزهای زوج یا فرد) 

جبرانی ها:

پاییز یک 1400

شروع ترم:6/7 مهر

پایان ترم:19/20 آبان

 

تاریخ های تعیین سطح:پنجشنبه آخر هر هفته

تعداد جلسات کلاس در هفته: سه جلسه

ملزومات مورد نیاز: لپ تاپ یا موبایل هوشمند- اینترنت

نحوه برگزاری دوره ها: احتمالا بصورت آنلاین

برنامه کلاس ها: 19 جلسه (روزهای زوج یا فرد) 

جبرانی ها: روزهای فرد 12 مهر و 3 آبان

پاییز دو 1400

شروع ترم:29 /30 آبان

پایان ترم:2/3 بهمن

فرجه (تعطیلات): 4 الی 24 دی ماه

تاریخ های تعیین سطح:پنجشنبه آخر هر هفته

تعداد جلسات کلاس در هفته: سه جلسه

ملزومات مورد نیاز: لپ تاپ یا موبایل هوشمند- اینترنت

نحوه برگزاری دوره ها: احتمالا بصورت آنلاین

برنامه کلاس ها: 19 جلسه (روزهای زوج یا فرد) 

جبرانی ها: چهار جلسه کلاس بعد از فرجه برگزار می شود

زمستان 1400

شروع ترم:9/10 بهمن

پایان ترم:21/24 فرودین 1401

تاریخ های تعیین سطح:پنجشنبه آخر هر هفته

تعداد جلسات کلاس در هفته: سه جلسه

ملزومات مورد نیاز: لپ تاپ یا موبایل هوشمند- اینترنت

نحوه برگزاری دوره ها: احتمالا بصورت آنلاین

برنامه کلاس ها: 19 جلسه (روزهای زوج یا فرد) 

جبرانی ها: فرد ها 29 دی ماه

ویژه

آموزشگاه زبان دانیال

زبان آموز جدید

2019 collection

آزمون های بین المللی

برای ثبت نام در آموزشگاه زبان دانیال می توانید با کلیک بر روی لینک زیر و پر کردن فرم ثبت نام اقدام نمایید.