آموزشگاه زبان دانیال 36239658-035

بازگشایی مراکز زبان دانیال

به اطلاع زبان آموزان و مدرسان و پرسنل آموزشگاه های زبان دانیال مبرساند که با توحه به دستورالعمل امروز ستاد کشوری مبارزه با کرونا کلیه آموزشگاه های کشور بازگشایی شده اند و آموزشگاه زبان دانیال از روز یکشنبه 11 خرداد 99 کلاس های خود را فقط بصورت حضوری برگزار می کند و کلاس های آنلاین تا اطلاع بعدی تعطیل خواهد بود.

لذا از زبان آموزان محترم تقاضامندیم طبق برنامه زمستان 98 از فردا در کلاس های درس آموزشگاه راس ساعت حضور بهم رسانید.
بدیهی است که مدیریت این آموزشگاه نهایت سعی خود را در اجرای پروتوکل های بهداشتی و ضد عفونی مراکز در چند نوبت در روز خواهد کرد و از کلیه مراجعه کنندگان محترم ائم از والدین و زبان آموزان تقاضامند است که با ماسک در آموزشگاه حاضر شوند و فاصله اجتماعی را در هنگام حضور در آموزشگاه رعایت نمایند.

ویژه

آموزشگاه زبان دانیال

زبان آموز جدید

2019 collection

آزمون های بین المللی

برای ثبت نام در آموزشگاه زبان دانیال می توانید با کلیک بر روی لینک زیر و پر کردن فرم ثبت نام اقدام نمایید.