Search
Close this search box.

آموزشگاه زبان دانیال

مقررات مراکز آموزش زبان موسسه دانش پویان دانیال

 قانون مندی و نظم در امور از نشانه های وجود یک سیستم کارآمد و زمینه ساز پیشرفت موثر است.

 1. ثبت نام در دانیال به منزله قبول کلیه مقررات موسسه دانش پویان دانیال می باشد. 

 2. زبان آموزان ملزم به حسن رفتار، رعایت انضباط و حفظ احترام مدرسین و کارمندان  آموزشگاه می باشند. موارد خلاف این بند پس از یک بار تذکر به اخراج زبان آموز بدون عودت شهریه منجر خواهد شد. 

 3. آموزشگاه در قبال حفظ و مراقبت از زبان آموزان و وسایل آنها در خارج از ساختمان آموزشگاه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

 4. آموزشگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال زبان آموان قبل و بعد از ساعت کلاس ندارد.

 5. در محیط آموزشگاه مسئولیت حفظ و نگهداری اشیائ شخصی به عهده خود فرد میباشد.

 6. حفظ شئونات اسلامی در محیط آموزشگاه الزامی است.

 7. وارد نمودن هرگونه خسارت به اموال و ساختمان دانیال مشمول جبران خسارت از طرف خسارت زننده و یا والدین ایشان می باشد.

 8. استفاده از تلفن همراه در کلاس درس برای امور غیر درسی ممنوع می باشد.

 9. حضور افراد متفرقه در کلاس بعنوان میهمان یا همراه زبان آموزان ممنوع میباشد.

 10. چنانچه بواسطه بلاهای طبیعی و یا قوای قهریه، آموزشگاه موفق به برگزاری عادی دوره ها نگردد، در صورت امکان جهت برگزاری دوره ها به صورت مجازی اقدام خواهد نمود که این جلسات حکم جلسات رسمی را خواهند داشت.

توجه: در خصوص رزرو و انصراف به بند مربوطه مراجعه نمایید.

 1. امتحانات در موسسه دانیال با هدف سنجش میزان یادگیری افراد از سطحی که گذرانده اند برگزار می گردد و در سطوح مختلف شامل امتحانات کتبی، شفاهی و یا هردو می باشد و نتیجه قبولی و ردی در یک ترم علاوه بر نتیجه امتحانات به سایر عوامل شامل نمرات کار در کلاس، تعداد غیبت در طول ترم و انجام پروژه ها نیز بستگی دارد.| تبصره 1: نمره قبولی در یک ترم در سطوح نوجوانان و بزرگسالان بصورت زیر محاسبه می گردد و حدنصاب قبولی 75 از 100 است. نمره کلاسی (20 نمره)    2.نمره حضور و غیاب (5 نمره)        3.پروژه (15 نمره)         4.میان ترم(30 نمره) شامل آزمون کتبی(10 نمره) و شفاهی(20 نمره)        5.پایان ترم (30 نمره) شامل آزمون کتبی(10 نمره) و شفاهی(20 نمره). | تبصره 2: نمره قبولی در یک ترم در سطوح خردسالان و کودکان بصورت زیر محاسبه می گردد و حد نصاب قبولی 75 از 100 است.1. نمره کلاسی (15 نمره)                2. نمره حضور و غیاب (5 نمره)        3.میان ترم (40 نمره)       4.پایان ترم (40 نمره)

 2. مفهوم نمرات کارنامه به شرح زیر می باشد: | الف:حضور و غیاب attendance: شرکت در جلسات حضوری و یا آنلاین و به ازای هر غیبت 1 نمره از 5 نمره کسر میگردد.هر سه تاخیر یک غیبت محاسبه میشود.| ب: کار در کلاس class activity: حضور فعال و داوطلبانه در بحث کلاس | ج: پروژه project: انجام تکالیف و تحویل پروژه های تعیین شده در طول ترم بصورت سنتی یا الکترونیکی در پورتال | د: میان ترم midterm: نمره امتحان کتبی و شفاهی | ه: پایان ترم final: نمره امتحان کتبی و شفاهی | و: نمره نهایی: جمع تمام نمرات 

 3. غیبت زبان آموز در کلاس در موقع اعلام زمان امتحان هیچ حقی را برای وی ایجاد نمی کند و زبان آموز خود موظف به پیگیری موضوعات مطروحه در جلساتی است که در آنها حضور نداشته است.

 4. عدم حضور در یکی از امتحانات شفاهی و یا کتبی، غیبت در کل امتحان تلقی میگردد و چنانچه زبان آموزی به هر دلیلی در یکی از امتحانات طول ترم شرکت ننماید نمره آن امتحان را از دست خواهد داد. |تبصره 3: چنانچه زبان آموزی با هماهنگی قبلی و ارائه نامه کتبی موجه در یکی از امتحانات در طول ترم (به غیر از پایان ترم) شرکت ننماید می تواند فقط یکبار با پرداخت هزینه امتحان که در هر ترم زمان و هزینه آن توسط آموزشگاه تعیین می گردد شرکت نماید ولی چنانچه این فرصت را از دست بدهد میانگین سایر امتحانات وی با کسر 20 درصد به جای نمره امتحان غایب وی ثبت می گردد.

 5. نتایج امتحانات در پورتال زبان آموزان (نمرات) توسط مدرس مربوطه ثبت می گردد و قابل مشاهده توسط زبان آموزان است. 

 6. چنانچه زبان آموزی به نتیجه امتحان خود معترض باشد می بایست ظرف 2 روز بعد از اعلام نتایج بطور کتبی اعتراض خودرا به دفتر آموزشگاه تحویل نموده و 2 روز بعداز آن، نتیجه بررسی و تجدیدنظر را از آموزشگاه دریافت نماید.اعتراضاتی که در خارج از زمان تعیین شده به دفتر آموزشگاه ارائه گردد قابل رسیدگی و پیگیری نخواهد بود.

 7. چنانچه زبان آموزی در یک ترم نتواند حدنصاب قبولی را کسب نماید و یا به دلایل دیگری مردود گردد لازم است که آن سطح را تکرار کند.| تبصره4: زبان آموزانی که موفق به قبولی در یک سطح نمی شوند و بیش از یک ترم توقف تحصیلی دارند می بایست برای ادامه تحصیل در امتحان تعیین سطح شرکت نمایند.(مطالعه قوانین تعیین سطح توصیه می گردد.)

 8. چنانچه زبان آموزی در یک سطح با نمره ای کمتر از60 مردود گردد، می بایست برای ادامه تحصیل در امتحان تعیین سطح شرکت نماید. (مطالعه قوانین تعیین سطح توصیه می گردد.) |تبصره5: چنانچه این زبان آموز در ابتدائی ترین سطح باشد نیازی به تعیین سطح مجدد ندارد.

 9. چنانچه زبان آموزی دو بار در یک سطح مردود گردد لازم است جهت ادامه تحصیل در امتحان تعیین سطح مجدد شرکت نماید.(مطالعه قوانین تعیین سطح توصیه می گردد.)

 10. هرگونه تلاش از طرف زبان آموزان که منجر به اخذ نمره ای غیر واقعی در آزمون های حضوری و یا آنلاین گردد تقلب محسوب می شود و نمره صفر به جای آن آزمون در نظر گرفته خواهد شد.| تبصره6: تشخیص تقلب در آزمون ها می تواند هنگام برگزاری آزمون و یا با گزارشات بعدی آن تعیین گردد.

 1. فرهنگیان و خانواده درجه یک آنها در صورت ارائه مدرک معتبر و کپی آن مشمول 20% تخفیف در شهریه ثبت نام خواهند شد.

 2. زبان آموزانی که به دلایلی سطح آنها تشکیل نگردد و همان سطح و یا سطح پایین تری را مجددا و بدون وقفه تکرار نمایند مشمول 20% تخفیف می شوند.

 3. ثبت نام زبان آموزانی که بر اساس تفاهم نامه با ادارات، سازمانها و شرکت ها با دانیال معرفی می گردند طبق توافق انجام می پذیرد.

 4. مبالغ کیف پول دعوت از دوستان، هدیه آموزشگاه به دعوت کننده است و فقط برای ثبت نام فرد دعوت کننده در دوره های عمومی دانیال قابل استفاده می باشد و تحت هیچ شرایطی امکان پرداخت نقدی آن به پاداش گیرنده و یا انتقال آن به حساب فرد دیگری وجود ندارد.

 5. اخذ تخفیف مربوط به دعوت از دوستان برای ثبت نام در دوره های موسسه دانیال می بایست فقط از طریق لینک “دعوت از دوستان” که در پورتال شخصی زبان آموزان مهیا می باشد انجام پذیرد.

 6. وجود مبلغ در کیف پول زبان آموز از طریق لینک دعوت به هیچ عنوان به معنی بدهکار بودن این مرکز و یا مسئولین آن به شما تلقی نمی گردد و مطالبه آن در هیچ یک از نهاد های حقوقی رسمی و غیر رسمی قابل پیگیری و رسیدگی نمی باشد.

 7. موسسه دانیال این حق را برای خود محفوظ می دارد تا هر زمان به صلاحدید خود نسبت به کاهش، و یا افزایش درصد پاداش معرفی افراد، یکجانبه تصمیم گیری و اقدام نماید.

 8. موسسه دانیال در ازای کیف پول زبان آموز هیچ گونه تعهدی نسبت به تشکیل دوره خاصی را نمی پذیرد.

 9. موسسه دانش پویان دانیال در قبال نحوه دعوت زبان آموز از دوستان و اشتراک گزاری لینک دعوت هیچ گونه مسئولیتی را نمی پذیرد.

 1. هر زبان آموز می تواند یک پنجم از جلسات ترم را غیبت نماید اما به ازای هر غیبت یک نمره از کل نمره حضور در کلاس خود را از دست خواهد داد.

 2. زبان آموزی که به هر دلیل بیش از یک پنجم ترم غیبت نماید می تواند در کلاسها شرکت کند ولی در امتحان پایان ترم نمی تواند شرکت نماید.

 3. زبان آموزانی که بیش از 10 دقیقه تأخیر ورود به کلاس داشته باشند تأخیر آنها ثبت گردیده و به ازای هر3 تأخیر و تعجیل(ترک کلاس زودتر از وقت مقرر) یک غیبت برای آنها محسوب می گردد.

 4. مدرسین می توانند از حضور زبان آموزان در کلاس در صورت تأخیر بیش از 15 دقیقه خودداری نمایند. | تبصره1:چنانچه مسئولین آموزشگاه تأخیر زبان آموزی را موجه تشخیص دهند وی می تواند با اخذ نامه از مسئولین در آن جلسه شرکت نماید.

 5. آموزشگاه می تواند تاخیر و تعجیل بیش از 15 دقیقه ای و غیبت زبان آموزان را به اطلاع خانواده آنها برساند.

 6. زبان آموزانی که قبل از انجام ثبت نام در کلاس حاضر می شوند تعداد جلسات حضور آنها قبل از ثبت نام در مضرب ½ بعنوان غیبت محاسبه می گردد.

 1. چنانچه مدرسی در بین ترم نتواند به همکاری خود با آموزشگاه ادامه دهد آموزشگاه به تشخیص خود فردی را که شایسته آن سطح می باشد، جایگزین مدرس مورد نظر خواهد نمود و تعویض مدرس یک سطح توسط آموزشگاه هیچ حقی را برای زبان آموزان برای اعتراض و انصراف ایجاد نمی کند.

 2. چنانچه مدرسی در طول ترم به دلایلی نتواند چند جلسه در کلاس حضور یابد می تواند تاریخ یا تاریخهایی را در طول ترم با هماهنگی آموزشگاه به ازای جلسات تشکیل نشده به اطلاع زبان آموزان رسانده و جلسه جبرانی تشکیل دهد. جلسات جبرانی حکم جلسه رسمی را دارد.| تبصره 1: آموزشگاه حتی الامکان  سعی می کند جلسات کنسل شده را از مدتی قبل به نحو مقتضی به اطلاع زبان آموزان برساند.

 3. مدرس می تواند یکی از همکاران خود را بعنوان مدرس جایگزین با هماهنگی آموزشگاه برای جلساتی که قادر به تشکیل آن نیست معرفی نماید. این جلسات نیز رسمی می باشد.

 4. کلاسهای آموزشگاه دانیال در تعطیلات رسمی دایر نمی باشد و همچنین روز های تعطیل اعلام شده توسط مقامات استان یزد مشمول این ماده میباشد.

 1. کلیه داوطلبان تحصیل در دانیال می بایست در آزمون سطح شرکت نمایند. این آزمون در گروه سنی خردسالان و کودکان و نوجوانان شامل مصاحبه و در گروه سنی بزرگسالان شامل آزمون کتبی و مصاحبه است که به صورت حضوری یا الکترونیکی برگزار می گردد.

 2. زبان آموزانی که به هر دلیلی در آزمون سطح شرکت می نمایند، نتیجه آزمون سطح مبنای ادامه تحصیل ایشان در دانیال خواهد بود و سطوح پاس شده آنها معیار ادامه تحصیل ایشان نخواهد بود.

 3. وجه فرم تعیین سطح غیر قابل استرداد است.

 4. چنانچه فاصله تحصیلی زبان آموزی به علت به حدنصاب نرسیدن تعداد زبان آموزان بیش از سه ترم طول بکشد، وی برای ادامه تحصیل باید در امتحان تعیین سطح شرکت نماید. در صورتی که سطح مورد نظر پیش از گذشتن دو ترم تحصیلی تشکیل شده باشد و زبان آموز در آن سطح شرکت نکرده باشد می بایست برای ادامه تحصیل در آزمون سطح شرکت نماید.

 5. نوبت تعیین سطح تا روز آزمون که تاریخ آن مشخص شده است معتبر می باشد.

 6. حضور به موقع در امتحان تعیین سطح که شامل امتحان کتبی و شفاهی است الزامی است.

 7. آزمون تعیین سطح به معنی سنجش سطح زبان داوطلبان می باشد و به محتوای سطح خاصی محدود نمی گردد.

 8. نتیجه آزمون سطح انجام شده به مدت دو ترم معتبر می باشد. 

 1. ثبت نام در دانیال به معنای طی مراحل پذیرش همراه با ارائه مدارک لازم و واریز وجه شهریه (مطالعه قوانین مربوط به امور مالی توصیه می گردد) در محدوده زمانی اعلام شده می باشد که می تواند به صورت حضوری یا الکترونیکی از طریق پورتال دانیال انجام شود.

 2. وجوه واریزی و اسناد مالی ارائه شده می بایست برای هر زبان آموز به صورت مستقل ارائه گردد.| تبصره1: ادارات و سازمانهای طرف قرارداد مستثنی هستند.

 3. حضور در کلاسها بدون انجام ثبت نام ممنوع می باشد.

 4. افرادی که پس از شروع ترم برای ثبت نام مراجعه می نمایند ملزم به پرداخت کل وجه شهریه می باشند.

 5. مدارک ماخوذه از زبان آموز در موقع ثبت نام پس از انصراف و یا فراغت از تحصیل به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.

 6. آموزشگاه دانیال تلاش خود را در حفظ اطلاعات شخصی زبان آموزان بکار خواهد گرفت ولی در صورتی که این اطلاعات از طریق هکرها و یا قوه قهریه به نحوی به سرقت برود، آموزشگاه مسئولیتی نخواهد داشت.

 7. در صورتی که داوطلب هنگام ثبت نام آنلاین به مشکلی برخورد نماید و پرداخت وی در سیستم ثبت نگردد، داوطلب می تواند بعد از حد اکثر 72 ساعت نسبت به پیگیری آن به آموزشگاه مراجعه نماید. آموزشگاه مسئولیتی در قبال وجوهی که به حساب دانیال واریز نمی شود ندارد.

 1. آموزشگاه زبان دانیال به زبان آموزان خود پس از قبولی در هر سطح بنا به درخواست ایشان کارنامه تحصیلی دوره اعطا می نماید.

 2. زبان آموزان می توانند جهت اخذ گواهی دوره ای (پس از گذراندن کامل یک سطح زبانی) درخواست کتبی خود را به همراه یک عدد عکس و مبلغ اعلام شده از طرف آموزشگاه جهت صدور گواهی به مسئول ثبت نام تحویل نمایند و طی یک هفته گواهی موردنظر را دریافت کنند.

 3. زبان آموزان می توانند پس از اقدام به ثبت نام کامل، نسبت به اخذ گواهی مالی جهت ارائه به ادارات و سازمانهای دولتی اقدام نمایند.

 1.  پرداخت وجه شهریه و کالا به طرق زیر میسر میباشد: | الف: پرداخت انلاین در پورتال دانیال | ب: پرداخت از طریق دستگاه پوز  در آموزشگاه | ج: چک به تاریخ اعلام شده از طرف آموزشگاه .

 2. چک های تسلیمی بابت شهریه و کالا می بایست قبل از ارائه به دانیال در سیستم بانکی صیاد ثبت شده باشد. و عدم ثبت آنها به منزله عدم ثبت نام می باشد.

 3. چنانچه چک های تسلیمی مشمول هزینه بانکی شود ،هزینه مزبور از صاحب چک نقدا دریافت میگردد.

 4. پرداخت وجه نقد به هر عنوان ممنوع می باشد.

 5. مانده شهریه فرد ثبت نام شده به عنوان بدهی وی به دانیال محسوب می گردد و چنانچه تا قبل از مهلت تعیین شده توسط آموزشگاه که معمولا دو هفته بعد از شروع ترم می باشد تسویه نگردد، آموزشگاه می تواند پورتال وی را قفل نماید و نیز از حضور وی در آزمون های میان ترم و پایان ترم جلوگیری نماید و این به منزله مردودی وی می باشد. | تبصره 1: سلب فرصت شرکت در آزمون پایان ترم هیچ گونه حقی را نسب به دانیال برای افراد موضوع این بند ایجاد نمیکند.

توجه: امور مالی مربوط به انصراف و رزرو را در بند مربوطه پیگیری نمایید.

 1. زبان آموزان خود مسئول رعایت پیش نیازها هستند و چنانچه درهر زمانی عدم رعایت عمدی و یا سهوی آن توسط آموزشگاه محرز شود از ادامه تحصیل وی جلوگیری خواهدشد.

 2. زبان آموزان باید سطوح مختلف دانیال را تک تک بگذرانند و در صورت صدور مجوز، امکان گذراندن دو سطح در یک ترم فراهم باشد زبان آموزانی که مایل باشند می توانند دو سطح پیاپی را در یک ترم بگذرانند. تبصره1: زبان آموزان نمی توانند در دو سطح از دو کتاب که پیش نیازهم هستند شرکت کنند مگر اینکه سطح اصلی آنها بالاتر از سطح دومی باشد که می خواهند شرکت کنند.

 3. چنانچه در طول ترم مدرس تشخیص دهد که یک زبان آموز می بایست در سطح بالاتر ویا پایین تر تحصیل کند سطح زبان آموز با هماهنگی با سوپروایزر مربوطه و اطلاع وی تغییر خواهد کرد.

 4. چنانچه 
 1. طبق ماده 34 از فصل 1 آئین نامه وزارت آموزش و پرورش زبان آموزان می توانند تا 3 روز قبل از شروع ترم و تشکیل کلاس، انصراف خود را کتبا به آموزشگاه اعلام نموده و آموزشگاه پس از کسر 30% از کل مبلغ شهریه، مابقی مبلغ پرداختی آنها را مسترد می نماید. پس از مهلت اعلام شده به هیچ عنوان شهریه مسترد نمی گردد.

 2. تاخیر در ثبت نام و یا ثبت نام پس از شروع ترم، هیچ حقی را برای فرد ثبت نام کننده برای انصراف و استرداد شهریه ایجاد نمیکند. 

 3. چنانچه زبان آموزی به هردلیل حداکثر تا پایان جلسه دوم ترم درخواست رزرو تحصیلی برای ترم بعد بدهد و این درخواست در شورای آموزشگاه تأیید شود، 30% از شهریه وی بعنوان جریمه کسر می گردد و مابقی شهریه وی برای ترم بعد رزرو می گردد. این در صورتی است که با حذف ایشان کلاس از حدنصاب خارج نشود.

 4. چنانچه سطح رزرو شده در ترم بعد با افزایش شهریه مواجه شود زبان آموز موظف به پرداخت مابه التفاوت شهریه خواهد بود.

 5. کسانی که جهت ثبت نام چک پرداخت نموده اند در صورت انصراف، لازم است چنانچه سررسید چک آنها هنوز فرانرسیده باشد، ابتدا جریمه انصراف را به حساب دانیال واریز نموده و بعد از آن چک شهریه خود را دریافت نمایند. | تبصره 1: استرداد چک در صورتی میسر است که زمان کافی ( حداقل 48 ساعت کاری ) قبل از سررسید آن وجود داشته باشد. |تبصره 2: چک تسلیمی به دانیال به هر صورت جزء اسناد دانیال محسوب می گردد و هیچ درخواستی نمی تواند مانع ارسال آن به بانک جهت نقد شدن گردد.

 1. حدنصاب تشکیل هر سطح 8 نفر است و حداکثر ظرفیت کلاس 25 نفر میباشد.

 2. در صورت به حدنصاب نرسیدن آمار یک کلاس، زبان آموزان می توانند، شهریه 8 نفر را بطور مشترک متقبل شوند تا وقفه ای در آموزش آنها ایجاد نگردد.

 3. کلاسهایی که آمار آنها زیر حدنصاب میباشد حداکثر تا دو جلسه ادامه خواهد یافت. چنانچه توفیقی برای ادامه آن میسر نگردید آموزشگاه شهریه زبان آموزان را پس از کسر هزینه جلسات تشکیل شده به آنها مسترد خواهد داشت.

 4.  آموزشگاه هیچ مسئولیتی در تشکیل کلاسهای زیر حدنصاب ندارد.