regain

10 نکته کلیدی برای داشتن مهارت Writing بهتر 1- به انگلیسی فکر کنید. یکی از اشتباهات رایج در بین زبان آموزان فکر کردن به فارسی هنگام نوشتن متن به انگلیسی است. اصولا همه‌ ما می توانیم جملات پیچیده‌تر و ثقیل تری را به زبان مادری خود بنویسیم اما این در مورد نوشتن معادل آنها در […]