Search
Close this search box.

آموزشگاه زبان دانیال

(پارت دوم) اشتباهات رایجی که باید بدانیم!

به کار بردن Take an exam و Give an exam

این دو جمله برای ما فارسی زبانان بسیار گیج کننده هستند؛ 

Take an exam یعنی امتحان دادن و Give an exam یعنی امتحان گرفتن، دقیقا برعکس فارسی! و دلیلش هم این است که یک معلم برگه های امتحان را به دانش آموزان میدهد و دانش آموزان هم برگه ها را می گیرند.

 صفاتی که قید نیستند!

حتما می دانید که برای ساخت قید می توان پسوند ly را به انتهای خیلی از صفات اضافه کرد و از آنها قید ساخت،

ولی تعدادی کلمه وجود دارد که به ly ختم می شوند ولی قید نیستند (این کلمات صفت هستند). برخی از این صفات عبارتند از: costly, friendly, deadly, cowardly, lively, lovely, lonely, silly, ugly, unlikely

 تفاوت Underline / Underscore

شاید این مورد برای شما هم اتفاق افتاده باشد که این علامت (_) را Underline خوانده باشید ولی این علامت که در آدرس های ایمیل خیلی مورد استفاده قرار میگیرد Underscore نام دارد.

 Underline وقتی است که ما زیر یک کلمه یا جمله خط می کشیم مثل Danialschool.com.

Although و But در یک جمله با هم به کاربرده نمی شوند.

یکی از اشتباهات رایج مربوط به کلمه Although می باشد، این کلمه به معنی ‘اگرچه’ است و But یعنی ‘ولی’. در زبان انگلیسی نباید از این دو کلمه به صورت همزمان در یک جمله استفاده کرد، اگرچه در زبان فارسی ساختار اگرچه…ولی صحیح است.

Although I had hit the book, but I blew it.

اگرچه خیلی خونده بودم ولی باز هم در امتحان گند زدم.

این جمله اشتباه است و یکی از دو کلمه مذکور باید حذف شود.

بکار بردن very به صورت اشتباه

به نظر شما اشتباه جمله زیر در چیست؟

That smartphone is very cheaper.

اون گوشی هوشمند خیلی ارزون تره.

هنگامی که از صفات تفضیلی استفاده می کنیم به جای very قبل از آنها باید از much استفاده کرد. بنابراین جمله بالا باید به شکل زیر که صحیح است نوشته شود:

That smartphone is much cheaper.

 کاربرد Either  Too / As well

هر سه این کلمات به معنی نیز، هم’ بوده و مترادف هستند ولی کاربرد متفاوتی دارند.

Too و As well در جمله های مثبت به کار می روند ولی either در جملات منفی بکار می رود. به مثال زیر توجه کنید:

Tom didn’t answer, Sara didn’t either.

تام جواب نداد، سارا هم جواب نداد.

 در جمله فوق فقط می توانیم از either استفاده کنیم چون منفی است.

استفاده از was/is برای Police, Crew و Staff

یکی از اشتباهات متداول در زبان انگلیسی استفاده از افعال مفرد برای اسامی جمع است. ‘S’ تنها مشخصه اسامی جمع نیست. یک سری از اسامی جمع تا حدی گول زننده هستند. به عنوان مثال جمله زیر اشتباه است:

The police is calling.

چون Police یک اسم جمع است ولی is به عنوان یک فعل مفرد در جمله قرار داده شده است. بنابراین شکل صحیح جمله این است:

The police are calling.

 این نکته درمورد دو کلمه دیگر staff و crew نیز صدق می کند. هردواین کلمات اسم جمع بوده و نیاز به فعل جمع نیز دارند.

استفاده از حروف تعریف برای by

به جمله زیر دقت کنید:

Jack went to school by a bus. 

جک با یک اتوبوس به مدرسه رفت.

در این جمله یک اشتباه وجود دارد؛ بعد از by حرف تعریف نامعین a استفاده نمی شود چون by taxi جزء اصطلاحات ثابتی است که نباید از حروف تعریف برای آن استفاده کرد (a باید حذف شود).

تعدادی دیگر از این اصطلاحات ثابت دارای by که نباید برای آنها از هیچ حرف تعریفی استفاده کرد عبارتند از:

by bus, by bicycle, by plane, by train, by boat

فعل Discuss نیازی به حرف اضافه About ندارد.

خیلی از لغات (مثل افعال، صفات) فارسی هستند که حرف اضافه می گیرند ولی معادل های آنها در زبان انگلیسی  نیازی به حرف اضافه ندارند. یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی استفاده از حرف اضافه about برای فعل discuss است.

اگر بخواهیم فعل discuss را در یک جمله استفاده کنیم نباید حرف اضافه ای بعد از آن بکار ببریم.

مثال:

My neighbors discussed about the issue.

My neighbors discussed the issue.

همسایه هایم در مورد آن موضوع بحث کردند.

اگر از این مقاله خوشتون اومده برای دوستانتون بفرستین.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Telegram
Share on Whatsapp

نظر خودتون را پست کنید.