Search
Close this search box.

آموزشگاه زبان دانیال

پرسنل دانیال

آموزشگاه زبان دانیال براین باور است که با بهره گیری از برترین اساتید زبان و حرفه‌ای ترین کادر اداری توانسته است به قطبی بزرگ در عرصه آموزش زبان استان تبدیل شود و این سابقه درخشان که از لسان زبان آموزان محترم مجموعه معرفی میشود مهر اعتبار ما در این زمینه می باشد. استخدام تمامی اعضای کادر اداری و آموزشی پس از طی چندین مرحله آزمون با حساسیت و دقت بالا در تمامی مراحل انجام می‌شود. سیاست اصلی خود می‌دانیم که این مسیر را ادامه داده تا همواره کیفیتی با بالاترین استاندارد‌های آموزشی درخور شما عزیزان عرصه آموزش ارائه دهیم.

موسسین دانیال

موسسین دانیال

مدیران و سوپروایزرها​

مدیران و سوپروایزرها

کارمندان

کارمندان