Search
Close this search box.

آموزشگاه زبان دانیال

چارت سطوح

استاندارد CEFR که معیار دانش زبانی همه زبان های دنیاست را در کلیه دوره ها به دقت رعایت کرده ایم و برای درک بهتر شما از مراحل پیشرفت تان آن را ترسیم نموده ایم. برای رویت کلیک نمایید.

سیستم آموزشی

وجه متمایز مراکز معتبر، داشتن یک خط مشی و یا نظم آموزشی است که بر اساس نیاز گروه های مختلف سنی و روش های نوین آموزش زبان در دنیا پیش بینی و ترسیم می گردد. بیشتر بدانید!

تقویم آموزشی

نظم و برنامه محوری از مشخصات بارز یک سیستم آموزشی است. برنامه دقیق و سالیانه دوره های آموزشی دانیال شامل زمان تعیین سطح، شروع یا پایان ترم و امتحانات را اینجا رویت نمایید.

دوره های مکالمه زبان انگلیسی

تمام رده های سنی | بصورت حضوری و یا آنلاین

اطلاعات بیشتر در مورد این دوره کلیک کنید

دوره های آمادگی آیلتس

جنرال و آکادمیک | بصورت حضوری و یا آنلاین

اطلاعات بیشتر در مورد این دوره کلیک کنید

دوره های آمادگی تافل

iBT و PBT | بصورت حضوری و یا آنلاین

اطلاعات بیشتر در مورد این دوره کلیک کنید

german

دوره های مکالمه زبان آلمانی

تمام رده های سنی | بصورت حضوری و یا آنلاین

اطلاعات بیشتر در مورد این دوره کلیک کنید

دوره های تربیت مدرس

فرصتی برای استخدام | بصورت حضوری و یا آنلاین

اطلاعات بیشتر در مورد این دوره کلیک کنید

دوره های بحث آزاد

برای سطوح متوسط به بالا | بصورت حضوری و یا آنلاین

اطلاعات بیشتر در مورد این دوره کلیک کنید

آموزش فنی و حرفه ای